<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Meie kool  
   Meie kool
      Visioon
   EV 100
   Kontakt
   E-post jt
   Projektid
   Sisukord

Kooli lühitutvustus

Rapla Vesiroosi Gümnaasium on tänapäevaselt akadeemiline kool, kus on väärtustatud iga õpilase areng.

Neli kooliastet moodustavad ühtse koolikogukonna, kes toetuvad ühistele eesmärkidele ja väärtustele.

Põhikool võimaldab tugevat baasharidust, mis loob edasiõppimisvõimalused järgmistel kooliastmetel; osaliselt rakendatakse diferentseeritud õpet.

Gümnaasiumiosa õppesuundadeks on meedia-ühiskond ja loodus-reaal. Õpilastel on võimalik valida õppesuundade valikkursusi. Vaata õppesuundade tutvustust.

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis on tänapäevane õppekeskkond: kaasaegselt sisustatud ainekabinetid, hästivarustatud raamatukogu koos lugemissaaliga, arvuti- ja meediaklass, multifunktsionaalne auditoorium ja aula, hästi sisustatud tööõpetuse kabinetid, ansambli- ja salvestusruum.

Rapla Vesiroosi Gümnaasium kuulub tervist edendavate koolide ja UNESCO ühendkoolide hulka. Oleme karjääriõppe pilootkool. Koostöö toimub Tallinna Tehnikaülikooliga, Tallinna Tehnikakõrgkooliga, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga.

Õpilased võtavad aktiivselt osa Tartu Ülikooli Teaduskooli tööst, olümpiaadidest ja mälumängudest. Aastaid on õpilased osalenud Keskkonnaklubi matkadel ja laagris Saarnakil ning osalenud kultuuriloolistel reisidel Tabula Rasa.

Koolis on mudilaskoor, lastekoor, noortekoor, ansamblid, juhendatakse soliste. Võimalus on õppida kitarri- ja trummimängu, osaleda näiteringide, väitlus-, kunsti-, muusika- ja spordiringide töös. Õpilased toimetavad koolilehte „Vesistaja”.

Algklasside õpilased saavad osaleda pikapäevakoolis.

Koolis on kahekojaline õpilasesindus.

Suurimateks õpilaste abil toimuvateks sündmusteks on muusikaüritus Vesiroosivisioon ja filmikonkurss Kaader.

Õpilastel on väga head sportimistingimused. Spordihoones on 2 palliplatsi, aeroobika- ja jõusaal, squashiväljakud, jooksu- ja viburada. Töötab uisu- ja suusalaenutus. Vesiroosi tervisepargis asuvad tervise- ja looduserajad.