<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Tervisekabinet  
   Logopeed
   Õpiabi
   Tervisekabinet

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi kooliõde Eveli Kask

Tervisekabineti telefon 48 90 127

e-post tervishoid@rvg.edu.ee

Vastuvõtuajad

E - 9 - 15

T - 9 - 15

K - 9 - 13

N - 9 - 15

R - 9 - 13

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

Õpilaste tervisekontrollist:

Vastavalt Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrus nr 54 järgi toimub teatud vanuserühma õpilaste ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis õpilase perearsti juures ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis õpilase hambaarsti juures.
Kooli Tervisekabinetis toimub I, III, VII, XI ja kooli õppima asunud uute õpilaste tervisekontroll, mida teostab kooliõde.

Ennetavaks tervisekontrolliks perearsti juurde on vajalik eelregistreerimine!

dr. E. Herodes ja dr. M. Lenk telefonil: 48 94 011

Rapla Perearstikeskus OÜ perearstid: dr. K.Pinka; dr. M.Kull; dr. S.Kivimäe; dr. E.Pallon; dr. K.Luga; dr. T.Paeorg telefonil:48 55 344

Kõik ülejäänud õpilased, kelle perearst asub mujal pöörduvad tervise ennetavaks kontrolliks oma perearsti juurde!

 Alates sellest õppeaastast saavad esimeste klasside õpilased ÕPILASE TERVISEPÄEVIKU, kuhu tehakse sissekandeid õpilase tervisenäitajate kohta kuni gümnaasiumi lõpuni. Sellesse saavad sissekandeid teha peale õpilase tervist jälgiva kooliõe ka õpilase perearst ja hambaarst. Õpilase tervisepäevikusse on koondatud tervisealane informatiivne teave.

Vaktsineerimisest:

2012.a. jaan. jõustub uus riiklik immuniseerimiskava. Alates 2012 võetakse koolitervishoius noorukite (vanuses 15- 17. aastat) revaktsineerimiseks kasutusele läkaköha komponenti sisaldav difteeria-teetanuse liitvaktsiin (dTpa). dTpa vaktsiin asendatakse seni noorukite revaktsineerimiseks kasutusel oleva difteeria-teetanuse (dT) vaktsiiniga, ei kaasne immuniseerimise ajakava ümberkorraldust. Noorukite revaktsineerimine toimub 15-16. aastaselt, et põhikooli õpingutega piirduvad õpilased saaksid enne kooli lõpetamist difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu revaktsineeritud. 17. aastaste (1990 üleminekuperioodina kuni 2012. aastani (k. a.).

Vaktsineerimisinfo :

http://www.terviseamet.ee/

http://www.vaktsineeri.ee/

Riiklik immuniseerimisekava:

http://www.vaktsineeri.ee/riiklik-immuniseerimiskava.html

Haiguste kirjeldused; lapsevanema nõusoleku ja keeldumise blanketed: http://www.vaktsineeri.ee/tervishoiutootajatele.html

NB! Alates õpilase koolitulekust toimuvad immuniseerimised koolimajas (erandina ka õpilase perearsti juures) Enne plaanitavat eakohalist immuniseerimist saadetakse koju kirjalik teada, millele lapsevanem annab nõusoleku korral kinnituse oma nime ja allkirjaga.

Koolitervishoidu puudutavad õigusaktid:

1. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale
2. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 55 Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu
3. Sotsiaalministri 13.08.2010. a määrus nr 56 Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele
4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 01.09.2010 - Riigi Teataja

Koolitervishoiu tegevusjuhendid:
1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend
2. Koolitervishoiuteenuse osutamisega seotud täiendavad tegevusjuhendid ja materjalid