<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Sotsiaalpedagoog  
   Sotsiaalpedagoog
   Logopeed
   Õpiabi

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad

E-8.00-16.00

T-8.00-16.00

N-8.00-16.00

R-8.00-15.00

Kontakt: 48 90 126 ; ria-reeda.tserr@rvg.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad koolis:

  • koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööd koolis
  • aitab luua toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu
  • loob partnerlussuhte pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis toetaksid õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni
  • aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad õpilastel positiivseid haridustulemusi

 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded koolis:

tegeleb

  • koolis koolikohustuse ja kooli kodukorra eirajatega,
  • käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega,
  • koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegeleb individuaalselt või grupis õpilastega, vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde
  • tegeleb alaealiste komisjoni materjalidega teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega osaleb kooli tervisenõukogu töös.


Sotsiaalpedagoog vastutab konfidentsiaalse info hoidmise eest.