<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Sotsiaalpedagoog  
   Sotsiaalpedagoog
   Logopeed
   Õpiabi

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr

Sotsiaalpedagoogi telefon 48 90 126

e-post: Ria-Reeda.Tserr@rvg.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad

E-8.00-15.00

T-8.15-15.15

K-8.15-16.15

N-8.15-16.15

R-8.15-13.15

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad koolis:

  • aitab luua toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis edendamaks õpilase sotsiaalset ning akadeemilist edu
  • loob partnerlussuhte pere ja kooli vahel arendamaks ühist lähenemisviisi mis edendaks õpilase sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni
  • aitab leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendavad õpilastel positiivseid haridustulemusi

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded koolis:

tegeleb

  • koolis koolikohustuse ja kooli kodukorra eirajatega,
  • käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega,
  • koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegeleb individuaalselt või grupis õpilastega, vajadusel suunab abivajajad edasi vastavate spetsialistide juurde tegeleb alaealiste komisjoni materjalidega teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega osaleb kooli tervisenõukogu töös.


Sotsiaalpedagoog vastutab konfidentsiaalse info hoidmise eest.