<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Psühholoog  
   Psühholoog
   Logopeed
   Õpiabi

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi psühholoog Eda Leesalu

Psühholoogi telefon 48 90 126

e-post: psyhholoog@rvg.edu.ee

Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse.

Psühholoogi peamised töövaldkonnad:

1. õpilaste individuaalne ja grupiviisiline nõustamine:  

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste arendamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;

2. lapsevanemate ja õpetajate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes;
3. õpilaste nõustamine elutee valikul – kutsevalikust lähtuvalt erinevate võimaluste kaalumine ja tulevikuplaanide tegemine;
4. osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.