<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Pikapäevakool  
   Pikapäevakool
   Logopeed
   Õpiabi

Pikapäevakooli päevakava 2017/2018 õppeaastal

Üldpõhimõtted:

Aidata leida erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks ja ringides osalemiseks.

Aidata õpilasi koduste ülesannete lahendamisel.

 

Telefonid info edastamiseks 48 90 122 (administraator), 48 90 125 (õpetajate tuba)

Esmaspäev  õpetajad Küllike Juurik ja Riina Lõhmus

13.00 – 14.00 Kogunemine, mängimine

14.00 – 14.30 Õppimine

14.30 - 15.00 Söömine

15.00 – 15.30 Tegevused õues

15.30  - 16.00 Õppimine ja vaiksed tegevused

16.00 – 17.00 Mängulised tegevused

 

Teisipäev õpetajad Ülleri Poola ja Maarja Sündema

13.10 – 13.30 Kogunemine, mängimine

13.30 – 14.15 Õppimine

14.15 - 14.30  Söömine

14.30 – 15.30 Tegevused õues

15.30  - 16.00 Õppimine ja vaiksed tegevused

16.00 – 17.00 Mängulised tegevused

 

Kolmapäev õpetajad Liis Ilves ja Ülleri Poola

13.10 – 14.00 Kogunemine, mängimine

14.00 – 14.30 Õppimine

14.30 - 15.00 Söömine

15.00 – 15.30 Tegevused õues

15.30  - 16.00 Õppimine ja vaiksed tegevused

16.00 – 17.00 Mängulised tegevused

 

Neljapäev  õpetajad Liis Ilves ja Küllike Juurik

13.10 – 14.00  Kogunemine, mängimine

* 13.30 – 14.30 Keraamika (pikapäevakooli õpilastele osalustasu 1€)

14.00 – 14.30 Õppimine

14.30 - 15.00 Söömine

15.00 – 15.30 Tegevused õues

15.30  - 16.00 Õppimine ja vaiksed tegevused

16.00 – 17.00 Mängulised tegevused

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi pikapäevakooli reeglid

 • Pikapäevakool algab 13.00. Lapsed kogunevad täpselt.

 • Enne pikapäevaklassi saabumist on õpilane oma klassist võtnud kaasa kõik järgmise päeva õppimiseks vajaminevad õppevahendid- pikapäevkooli ajal õpilane teistesse klassiruumidesse ei lähe!

 • Pikapäevakooli tulles registreerub õpilane kohe õpetaja juures.

 • Pikapäevaklass on vaiksete tegevuste koht:

 • loen (Võta oma raamat kaasa!)
 • joonistan
 • õpin
 • Õpilane annab õpetajale teada, kui võtab mingisuguse mängu. Kui laps lõpetab sellega mängimise, koristab ta selle kokku ja annab õpetajale taas teada, et paneb selle nüüd tagasi.

 • ÕPILANE HOIAB ASJAD JA KLASSIRUUMI KORRAS!

 • Õpilane kasutab telefoni kokkuleppel õpetajaga.

 • Ka koridoris, kus saab kaaslastega mängida, ei ole lubatud karjuda ja tormata.

 • Pikapäevakooli õpilaste mänguruum on I korruse tasku, koolimaja peale ei lähe ilma õpetaja erakorralise loata.

 • Õues käivad pikapäevakooli lapsed iga ilmaga ja koos õpetajaga.

 • ARVUTIKLASSis saavad õpilased olla vastavalt pikapäevkooli ja arvutiklassi õpetaja omavahelisele kokkuleppele.

 • Keraamikaringis on pikapäevakooli õpilastel soodustus ehk osalustasu on 1€.

 •  SÖÖMA lähevad kõik koos ja üheaegselt.
  • Sööklas süüakse vaikselt.

  • Keegi ei vii nõusid enne ära, kui õpetaja selleks loa annab.

  • Sööklas pakutud maiustused ja muu selline süüakse sööklas.

  • Lahkuvad kõik samuti üheaegselt.

 • Õpilastele on pikapäevakool ette nähtud kella 13.00-st - 17.00-ni.

  • Õpilane lahkub varem, kui ta on ette näidanud õpetajale vanema kirjaliku loa või lapsevanem on õpetajaga ühendust võtnud (ka lapse telefoni kaudu) või kui vanem lapsele ise järele tuleb.

  • Treeningud või muud püsivad varem lahkumise põhjused tuleb samuti õpetajale teada anda kirjalikult, kui need juba eelnevalt avaldusele polnud lisatud.

Kui õpilane on kolm korda eksinud mingisuguse reegli vastu, teavitab pikapäevakooli õpetaja lapsevanemat. Kui ka vestlus ja koostöö vanemaga ei anna oodatud tulemusi ja õpilane ikkagi reeglitest kinni ei pea, kustutatakse ta pikapäevakooli nimekirjast.

Kui vanem soovib last pikapäevakooli nimekirjast kustutada, siis tuleb kirjutada vastavasisuline avaldus kooli direktorile ja viia/saata kantseleisse.