<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Uurimistöö ja praktiline töö  
   Õppekava
   Uurimistöö ja praktiline töö
   Loovtöö

  • uurimistöö koostamise ja vormistamise juhend: vaata siit
  • praktilise töö koostamise ja vormistamise juhend: vaata siit
  • uurimistöö ja praktilise töö läbiviimise kord: vaata siit
  • uurimistöö retsensiooni koostamise soovituslik mudel: vaata siit
  • retsensendi soovituslik hindamismudel praktilise töö jaoks: vaata siit

  • kaitstud uurimistööd ja praktilised tööd: vaata siit

 

Lisalugemist leiab siit.

 

Koostanud: Iris Mõttus ja Marike Uusjärv