<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Kirjalike järeltööde korraldus RVG-s  
   Õppekava
   Hindamise põhimõtted
      Kirjalike järeltööde korraldus RVG-s
   Loovtöö

KIRJALIKE JÄRELTÖÖDE KORRALDUS RVG-s

Kirjalikke järeltöid saavad teha õpilased, kes on kirjaliku töö ajal puudunud või töö on ebaõnnestunud. Suuline vastamine ja õpilaste nõustamine toimub konsultatsioonides aineõpetaja juures.

Kirjalikke järeltöid saab teha esmaspäeviti 8.tunni ajal ja kolmapäeviti 8. ja 9. tunni ajal ruumis 208. Järeltööde tegemise juures jälgib õpilasi õpetaja.

Õpilasele annab tagasisidet ja tööle hinnangu aineõpetaja.