<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Koostöönõukogu  
   Õpetajad
   Juhtkond
   Koostöönõukogu
   Hoolekogu

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi koostöönõukogu ülesanne on arendustegevuse ja metoodilise töö koordineerimine.

RVG koostöönõukogu liikmeteks on ainekomisjonide juhid, õppealajuhatajad, huvijuht ning direktor.


Koostöönõukogu liikmed 2017/2018

Jaan Reimund - direktor

Marike Uusjärv - õppealajuhataja, karjäärikoordinaator

Edvig Saidla - õppealajuhataja, HEV koordinaator

Kersti Saadlo - huvijuht

Siri Põllu- eesti keele ja sotsiaalainete ainekomisjon

Kati Kalda- matemaatika ja informaatika ainekomisjon

Mailiis Meitsar - võõrkeelte ainekomisjon

Krista Lumiste - algklasside ainekomisjon

Küllike Juurik, Krista Lumiste - algklasside ainekomisjon

Iris Mõttus- loodusainete ainekomisjon

Terje Raudsepa - kaunite kunstide ainekomisjon

Ingrid Lenk - kehalise kasvatuse ainekomisjon