<!-- ###pagetitle### --> Lehe nimi siia <!-- ###pagetitle### -->
Traditsioonid  
   Ringid
   Traditsioonid
   Sport
   TORE
   Kaader

Traditsioonid

Aastatepikkuse traditsiooniga kooli vaimu kandvad üritused. Samas ei ole välistatud omaalgatuslikest üritustest uute traditsioonide sünd.

Kooli sünnipäev kannab endas kooli vaimu- avatust uutele ideedele, loovust, õpilaste ja õpetajate koostööd, patriotismi, austust oma kooli ja isamaa vastu.

Vesiroosivisioon.
Kooli sünnipäeval korraldatav noorte omaloomingulise muusika konkurss, millele järgneb pidu elava muusikaga. Korraldajad, kelleks on valdavalt ÕOV liikmed, saavad kogemusi meeskonnatöö korraldamises, aasta-aastalt on Vesiroosivisioon kasvanud üha suuremaks ürituseks, sellevõrra on kasvanud ka korraldajate vastutus

Kaader amatöörfilmide konkurss

Keskkonnaklubi matkad, näitused, huviõhtud ja suvelaagrid võimaldavad luua ja taastada sidet ümbritseva keskkonnaga, seda nii praktilise tegevuse kui ka lihtsalt kuulamise, vaatamise ja lihtsalt looduses olemise kaudu. Klubi tegevus toetab olulisel määral bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õppimist koolis Jüriöö jooks traditsiooniline tõrvikutega jooks, kus osalevad ka naaberkooli klasside võistkonnad

Tabula Rasa kultuuriajaloolised reisid
Ühepäevased reisid Eesti erinevatesse kultuuriajalooliselt tähtsatesse paikadesse. Kohapeal kuulatakse õpilaste poolt ettevalmistatud ettekandeid, klasside ühisesinemisi, korraldatakse piknik ja isamaaliste laulude ühislaulmine. Kultuurireiside eesmärgiks on katta ka neid kultuuriloo valdkondi, mida ükski õppeaine eraldi ei käsitle, kuid mis õpilase jaoks avardavad kultuuri mõistet.

Vesirottide ristimine.
Rebaste ristimise traditsiooniline nimetus RVGs. Rituaal, mis X klassi õpilaste proovilepaneku kaudu ühendab koostegevuses gümnaasiumi 10. ja 12. klassi õpilasi.

Päkapikupäev annab korraldajatele alati võimalusi luua uusi ideid, arendab oskusi meeskonnatööks ja omandada nii juhtimis- kui vastutuskogemusi. Päeva juures on kõige parem see, et organiseerimises saab osaleda kogu lend.

Jõulupeod
Jõulupidusid on traditsiooniliselt kolm: algklasside, põhikooli ja gümnaasiumi jõulupeod. Algklasside jõulupidu ja põhikooli jõulupidu annavad iga klassi omaloodud esinemiskava kaudu võimaluse õpilastele end loominguliselt teostada. Gümnaasiumi jõulupeotraditsioon eeldab korraldajatelt (XII kl. ) juba kõrgeid korralduslikke oskusi: Heatasemelist jõulunäidendit, elavat muusikat, mitte diskot, esteetiliselt kauni kohvikuruumi kujundamist, stiilsete kutsete ja reklaami kujundamist jne.

Emadepäeva kontsert
Algklasside poolt lapsevanematele korraldatav emadepäeva kontsert maikuu teisel nädalal, mis annab võimaluse esineda kõigile algklasside ringidele ja teistele algklasside õpilastele.

RVG väitlusturniir
RVG korraldatav väitlusturniir, kus osalevad õpilased üle kogu Eesti

Kooli ajaleht "VESISTAJA" kajastab koolielu olulisemaid sündmusi, annab õpilastele kogemusi meediatöös, arendab eneseväljendusoskust